Rechtsgebieden

1. Familierecht

Familierecht omvat het recht in de familiale context van het samenleven, zoals:

2. Internationaal privaatrecht

In een steeds meer mobielere wereld, beperken de betrekkingen tussen de rechtszoekenden zich niet meer tot het nationaal recht. Het kantoor staat u graag bij in de begeleiding en oplossing van internationale geschillen die u zou ondervinden in zowel uw familiale, privaatrechtelijke en handelsrelaties.

3. Familiaal vermogensrecht

Dit omvat zowel het huwelijksvermogensrecht als het erfenisrecht, oftewel de vermogensrechtelijke gevolgen van een echtscheiding, een beëindiging van een relatie en een overlijden.

4. Huurgeschillen: woninghuur, handelshuur en pacht

Koen Wagelmans helpt u graag wanneer u problemen heeft met huurders of verhuurders.

5. Administratief, publiek recht, meer in het bijzonder ruimtelijke ordening

Indien u problemen ondervindt met de overheid omtrent stedenbouwkundige misdrijven, dan staan wij u graag bij

6. Burgerlijk recht in het algemeen

Problemen omtrent het eigendomsrecht, burenhinder, enz…

7. Bouwrecht

Koen Wagelmans kan u bijstaan in procedures omtrent bouwgebreken, niet enkel als architect of als aannemer, maar ook als bouwheer. door zijn technische kennis is hij uw ideale raadgever in deze moeilijke technische materie.

8. Incasso

Wanneer u te maken krijgt met wanbetalers, zorgt het kantoor voor de invordering van uw facturen.

9. Verkeersrecht

Het kantoor staat je bij voor de politierechtbank, zowel wat het strafrechtelijk als burgerrechtelijk luik (recuperatie van geleden schade) betreft. BELANGRIJK: indien u een dagvaarding ontvangt om voor de politierechter te verschijnen, controleer dan uw autoverzekering. Dikwijls heeft u ook een rechtsbijstandverzekering die de advocatenkosten dekt. 

10. Sociaal recht

Bijstand in geschillen omtrent de arbeidsrehtelijke relatie vormt voor het kantoor een interessante uitdaging.

VERGEET UW VERZEKERINGSMAKELAAR NIET TE RAADPLEGEN VOORALEER U BIJ ONS KOMT, VAAK BETAALT DE RECHTSBIJSTANDVERZEKERAAR ONS ERELOON.