Wie is Koen Wagelmans?

Koen Wagelmans werd geboren op 24 mei 1982 uit een ambtenarennest. Met een moeder die ambtenaar van de burgerlijke stand en een vader die ambtenaar op de Federale Overheidsdienst Justitie was, werd de passie voor het (burgerlijk) recht hem met de kinderlepel ingebracht.

 

Na zijn studies rechten aan de VUB en een DES Droit Public et Administratif aan de ULg, begon hij zijn stage aan de Balie van Brussel, bij mr. Boliau, waar hij de knepen van het vak leerde en het familierecht leerde appreciëren.


Na zijn stage, stapte hij over naar het kantoor De Roo-Neven, Verbeek en Rens te Lommel, waar hij nog elke dag de liefde voor het vak ondervindt.

Koen heeft het voorrecht gehad van zijn passie zijn beroep te maken. Hij is er dan ook van overtuigd dat wat voor u vanzelfsprekend als een recht wordt aanschouwd, voor hem een passie is, zodat geen ijver, geen moeite te veel is om uw belangen te behartigen.

 

Sinds december 2013 zetelt hij in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening als bestuurder van UNIZO. Deze commissie adviseert de gemeente over projecten en materies rond ruimtelijke ordening, één van de voornaamste interessevelden van Koen Wagelmans. In deze commissie behartigt hij vooral de belangen van de ondernemers en handelaars in Landen.

 

Koen Wagelmans is steeds bereikbaar en bereid om te luisteren naar de bekommernissen van deze ondernemers en handelaars, en dit niet enkel op gebied van Ruimtelijke ordening.

 

Daarnaast engageert Koen Wagelmans zich graag in maatschappelijk belangrijke projecten en plaatselijke interessante verenigingen. Zo sponsort hij Gravelo, een voetbalploeg uit Borlo, die vooral gekenmerkt wordt door haar doorzetingsvermogen en fairplay, twee eigenschappen die het kantoor zelf hoog in het Vaandel draagt.

 

Koen Wagelmans steunt als vrijwilliger het Natuurhulpcentrum Opglabbeek, omdat deze vereniging zich dag in dag uit inzet voor het welzijn van de dieren, zonder hier veel ruchtbaarheid rond te maken. De inzet van deze vereniging is niet in woorden te beschrijven, reden waarom zij mijn volle respect en steun genieten.