Heeft u ook de idee dat een juridische dienst wel handig zou zijn?

Samen met u hebben wij ondervonden dat er alsmaar meer behoefte bestaat aan een juridische dienst, mede gelet op de steeds ingewikkeldere regelgeving op verscheidene niveaus. Aan de andere kant is een juridische dienst vaak zeer duur en zelfs te duur voor een KMO of kleine onderneming, of kan het in ieder geval veel doeltreffender worden geregeld.

 

Om aan dit probleem tegemoet te komen, hebben wij een bijzonder systeem bedacht waarbij u uw juridische dienst aan ons uitbesteedt.

 

Omdat elk bedrijf anders is en specifieke noden heeft en bovendien de financiële draagkracht niet voor iedereen hetzelfde is, werken wij op maat van uw bedrijf een juridische dienstverlening uit.

 

Dit heeft als grote voordeel dat de kostprijs van deze juridische dienst merkelijk verlaagd en betaalbaar wordt voor uw bedrijf. Het tweede voordeel is dat wij als advocaat onmiddellijk en nauw betrokken zijn bij uw onderneming, veel sneller kunnen optreden en de ‘probleemdossiers’ van bij aanvang kennen.

 

Doordat u zelf kan bepalen hoe ruim of hoe beperkt onze dienstverlening is, zal u ook nooit te veel betalen.

 

Deze dienstverlening kan onder meer omvatten:
- Opstellen contracten
- Opstellen algemene voorwaarden
- Personeelsbeleid (arbeidscontracten, adviesverlening, ontslagadvies)
- Protesteren van facturen van leveranciers of repliceren op geprotesteerde facturen door klanten.
- Huur
- Juridische opvolging dossiers
- Voorbereiding overnames en fusies
- Aanvragen allerhande vergunningen en subsidies
- Voorbereiding dossiers openbare aanbestedingen
- Informeren over nieuwe ontwikkelingen op wettelijk vlak
- Advisering over prangende vragen waarmee de onderneming zit
- Incasso

 

Daarnaast bieden wij een all-in formule aan waarin niet enkel de juridische dienstverlening, maar ook het eigenlijke advocatenwerk inbegrepen is.

 

Indien u kiest voor deze formule, geniet u ineens een korting voor uw eventuele persoonlijke dossiers (zoals echtscheiding, erfenis, huurgeschillen, strafrecht… )