GEBRUIKERSVOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID

1. Deze website is eigendom van de advocaten van het kantoor WAGELMANS. De inhoud van deze website, met inbegrip van de logo's, foto's, teksten e.a. is beschermd door intellectuele rechten.

 

2. De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek advies nodig heeft, kan u hiervoor steeds contact opnemen.

 

3. WAGELMANS levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, zal het kantoor dit zo snel en zo goed mogelijk rechtzetten. WAGELMANS kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u ons hiervoor contacteren.

 

4. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. WAGELMANS geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of (tijdelijke) (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeren uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

5. De website kan links bevatten naar websites of pagina's van derden. Het plaatsen van links naar deze pagina's impliceert op geen enkele wijze de impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. WAGELMANS verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

6. Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

 

7. WAGELMANS hecht veel belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

 

8. De grbruiker van de website beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ons kantoor, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u de gegevens corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.

 

9. Er kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard verzameld worden, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat wordt gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar onze website wordt bezocht of waarlangs die wordt verlaat. Dit maakt het mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.